ساز دلتون کوک

سازِ دل است... تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس ... تو اگر شاد زنی شاد شوی ... گرچه باشی

چو قناری به قفس !!... ساز زندگیتون همیشه کوک❤

تو این روزا یه فنجون کافی میکس برای آرامش خاطر حسابی میچسبه.....


/ 0 نظر / 94 بازدید